Sarana Dan Prasarana

Tahun Pelajaran 2021/2022 Ruang kelas 7 : 8 KelasRuang kelas 8 : 8 KelasRuang kelas 9…

SDM

Tahun Pelajaran 2021 – 2022 Guru Tetap (ASN) : 31 orangGuru Tidak Tetap (Non ASN) :…

Tujuan

Terciptanya keyakinan, pemahaman warga sekolah dalam menjalankan ajaran agama yang diyakini dalam kehidupan. Meningkatnya proses belajar…

Struktur Organisasi

Tahun Pelajaran 2021/2022 Plt. Kepala Sekolah : DRS. H. KUSMANA, M.Pd.Wakasek Bidang Humas : CUCU SAPUTRA,…